Kallelse till extra bolagsstämma i Jumpgate AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 10 maj 2023 kl. 13:00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Inpassering och registrering till stämman startar klockan 12:30.   Rätt att delta och anmälan Den som vill...
Kallelse till extra bolagsstämma i Jumpgate AB

Jumpgate lanserar Cat Rescue Story globalt

Jumpgates dotterbolag Tivola Games har lanserat Cat Rescue Story, som nu är tillgängligt för iOS och Android globalt. Spelet utvecklas och förläggs av Tivola Games. “Det blir spännande att följa årets första lansering. Utvecklingsteamet har gjort ett bra jobb med Cat...