Jumpgate slutför förvärven av Nukklear och Funatics

Kallelse till extra bolagsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas tisdagen den 27 juni 2023 KL. 10:30 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Impassering och registrering till bolagsstämman startar klockan 9:30. Rätt att delta och anmälan Den...