Jumpgate AB publicerar årsredovisning för 2020

Jumpgate AB publicerar årsredovisning för 2020

Jumpgate AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.jumpgategames.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande. Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 22 juni i...
Jumpgate AB publicerar årsredovisning för 2020

Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 juni 2021. Till följd av covidpandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan...