Kommuniké från extra bolagsstämma i Jumpgate AB den 10 maj 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 10 maj 2023 kl. 13:00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Inpassering och registrering till stämman startar klockan 12:30.   Rätt att delta och anmälan Den som vill...