PRESS RELEASES

JUMPGATE OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER

Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 27 juni 2023 kl. 10:00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Inpassering och registrering till stämman startar klockan 9:30. Rätt att delta och anmälan Den som vill delta...

läs mer
JUMPGATE OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER

Jumpgate lanserar Cat Rescue Story globalt

Jumpgates dotterbolag Tivola Games har lanserat Cat Rescue Story, som nu är tillgängligt för iOS och Android globalt. Spelet utvecklas och förläggs av Tivola Games. “Det blir spännande att följa årets första lansering. Utvecklingsteamet har gjort ett bra jobb med Cat...

läs mer