PRESS RELEASES

Jumpgate decreases the indebtedness with 24.5 million SEK

Idag inleds teckningsperioden i Jumpgates företrädesemission och informationsmemorandum samt nya finansiella mål avseende bolagets intäkter som återfinns i informationsmemorandumet offentliggörs

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL...

läs mer
Jumpgate decreases the indebtedness with 24.5 million SEK

Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 18 juni 2024 kl. 13.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Inpassering och registrering till stämman startar klockan 12.30. Rätt att delta och anmälan Den som vill delta...

läs mer