PRESS RELEASES

Jumpgate AB: operativ uppdatering

Jumpgate AB: operativ uppdatering

gameXcites Idle Asterix har lanserats i öppen beta på Android och studion samlar nu in data, analyserar viktiga indikatorer (KPI:er) och finjusterar spelet. Produkten håller hög kvalitet, har fått bra respons från spelarna och kommer att lanseras fullt ut under...

läs mer
gameXcite lanserar Idle Asterix för Android

Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 juni 2022. Jumpgates styrelse har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom...

läs mer
Jumpgate AB: operativ uppdatering

Jumpgate uppdaterar om spellanseringar

Wildshade Den framgångsrika lanseringen av Tivola Games Wildshade fortsätter och spelet har intagit en klar förstaplats i spelportföljen. Uppdateringen inför julhelgen togs emot väl av spelarna och fick mycket bra effekt på intjäningen. Trots att spelet lanserades...

läs mer