PRESS RELEASES

Kommuniké från årsstämman i Jumpgate AB (publ) 21 juni 2022

Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 juni 2022. Jumpgates styrelse har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom...

läs mer
gameXcite inleder mjuklanseringen av Idle Asterix

Jumpgate uppdaterar om spellanseringar

Wildshade Den framgångsrika lanseringen av Tivola Games Wildshade fortsätter och spelet har intagit en klar förstaplats i spelportföljen. Uppdateringen inför julhelgen togs emot väl av spelarna och fick mycket bra effekt på intjäningen. Trots att spelet lanserades...

läs mer
gameXcite inleder mjuklanseringen av Idle Asterix

Jumpgate lanserar Wildshade globalt

Jumpgate har lanserat Wildshade globalt och spelet är tillgängligt för iOS och Android. Spelet utvecklas och förläggs av Jumpgates dotterbolag Tivola Games. “Wildshade är äntligen ute och vi är väldigt nöjda med resultatet och den första reaktionen från spelarna....

läs mer