Jumpgates valberedning inför årsstämman 2023

Jumpgates valberedning inför årsstämman 2023

I enlighet med beslut vid Jumpgates årsstämma den 21 juni 2022 har en valberedning bildats inför årsstämman 2023. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Jari Pulkkinen, representerar sig själv, Lennart Ekerholm och Minotaurus Energi AS Kirk Lenke, representerar...