• Nettoomsättningen under delåret uppgick till 57 102 TSEK (20 246 TSEK). Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 17 968 TSEK (7 103 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -6 660 TSEK (-13 805 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -2 439 TSEK (-3 641 TSEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 285 TSEK (-17 453 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -4 008 TSEK (-4 877 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,027 SEK (-0,12 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under tredje kvartalet uppgick till -0,009 SEK (-0,034 SEK).
  • Den 9 augusti meddelades att riktade emissioner genomförts till säljarna av Nukklear och Funatics avseende den del av respektive köpeskilling som betalas med aktier. Totalt emitterades 39 775 118 nya aktier och aktiekapitalet ökade med 1 095 397,59 kronor.
  • Den 9 augusti meddelades att gameXcite erhållit 1,2 miljoner euro i finansiering från det tyska federala ministeriet för transport och digital infrastruktur (”BMVI”) för Galactic Journeys. Budgeten för spelet uppgår till ca 26,7 MSEK (2,4 MEUR) varav hälften kommer ifrån förläggaren Daedalic och hälften från det tyska bidragsprogrammet för spelutveckling. Utvecklingsbudgeten betalas ut vid uppnådda milstolpar i projektet fram till lansering. Spelintäkterna kommer att fördelas mellan parterna i enlighet med en fördelningsnyckel, som ger Jumpgate en betydande uppsida.
  • Efter perioden den 3 oktober meddelades att gameXcite ingått ett licensavtal med Paramount Consumer Products för användningen av Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine och Star Trek: Voyager för ett kommande PC- och konsolspel.
  • Efter perioden den 5 oktober meddelades att Asterix & Obelix: Heroes, ett multiplattforms kortsamlarspel med rollspelsmekanik som utvecklades av gameXcite och förläggs av NACON, hade lanserats globalt för Playstation 4 & 5, Xbox, Nintendo Switch och PC.
  • Efter perioden den 16 november meddelades att Horse Village: Wildshade mjuklanserats på iOS och Android. Spelet har utvecklats externt och förläggs av Tivola Games.
  • Efter perioden den 16 november meddelades att Animal Hospital lanserats för Playstation 4 & 5, Xbox, PC samt Nintendo Switch. Spelet har utvecklats av Tivola Games och förläggs av NACON.
  • Efter perioden den 16 november meddelades att Wildshade: Unicorn Champions lanserats för Playstation 4 & 5, Xbox samt PC. Spelet har utvecklats av Tivola Games och förläggs av NACON.

 

Med ”Bolaget” eller ”Jumpgate” avses Jumpgate AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Kommentar till delårsrapporten

Världsklass-IP och finansiering på plats för Galactic Journey

Den stora höjdpunkten under hösten är att vi nu har fått möjlighet att använda Star Trek, ett IP av absolut världsklass för Jumpgates största satsning hittills, gameXcites kommande PC- och konsolspel med arbetsnamnet Galactic Journey. Det var mycket glädjande att äntligen kunna offentliggöra licensavtalet med Paramount för användningen av Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine och Star Trek: Voyager för spelet. Med det tyska offentliga bidraget till utvecklingsbudgeten är även den sista pusselbiten för finansieringen av spelet på plats. Därmed har vi en externt finansierad budget på 2,4 miljoner EUR genom ett förlagsavtal med Daedalic kompletterad med bidraget. På så sätt täcker vi utvecklingskostnaderna med god marginal, samtidigt som avtalsstrukturen innebär att vi behåller stor uppsida vid en framgångsrik lansering.

Med detta validerar vi vår strategi att röra oss mot större projekt där vi tillämpar den här mycket attraktiva modellen. Vi följer upp detta med ytterligare tre internt utvecklade projekt, där vi diskuterar möjliga samarbeten med förläggare. Ett av projekten är Battle Castles, där Funatics redan beviljats offentligt stöd för att utveckla en prototyp för spelet.

Kraftigt ökad omsättning även i tredje kvartalet och betydligt förbättrat resultat

Den kraftiga omsättningsökningen jämfört med föregående år, främst till följd av förvärvet av Nukklear, fortsätter även i tredje kvartalet. Rörelseresultatet före finansiella poster i perioden förbättrades med ca 33 % jämfört med föregående år medan resultatet efter finansiella poster förbättrades med ca 18 %. Även jämfört med föregående kvartal är resultatet markant bättre med ca 29 % förbättrat rörelseresultat före finansiella poster och ca 35 % förbättrat rörelseresultat efter finansiella poster.

Höstens lanseringar på väg att fullföras

Efter den framgångsrika lanseringen av Cat Rescue Story för mobil, med över en miljon nedladdningar och mycket höga betyg på Appstore och Google Play Store, är vi nu på väg att fullföra höstens omfattande lanseringar. Horse Village: Wildshade från Tivola Games har mjuklanserats i kvartalet. Spelet har haft en del tekniska problem som nu är lösta och teamet ser nu på förutsättningarna för begränsade användarförvärv (UA) för att ytterligare skalera spelet. I oktober lanserades Asterix & Obelix: Heroes från gameXcite och Animal Hospital från Tivola i samarbete med NACON. I november har Wildshade: Unicorn Champions från Tivola och NACON lanserats. Samarbetet med NACON har fungerat väl. Eftersom försäljning i butik är den viktigaste distributionskanalen för spelen som lanseras tillsammans med NACON ligger tyngdpunkten för marknadsföringen av spelen på julhandeln, där vi kommer att få de första försäljningssiffrorna från lanseringarna under första kvartalet nästa år.

Fortsatt krävande marknad är en utmaning för affärsutvecklingen

Vid sidan av de positiva nyheterna för Galactic Journey/Star Trek är det mycket fokus på att signera ett eller två större spelprojekt. Det tuffa affärsläget i spelmarknaden är utmanande med ledande förläggare som i stor utsträckning ställer in eller skjuter spelprojekt på framtiden. Detta innebär att det tar längre tid än normalt att stänga nya affärer, vilket medfört att förväntade signeringar av nya utvecklingsavtal inte kommit in i perioden. Trots detta har vi en stark affärsutvecklings-pipeline och ser positivt på möjligheten att fylla på portföljen med ytterligare externt finansierade spelprojekt.

Fortsatt fokus på lönsam tillväxt och minskad skuldsättning

Med det tredje kvartalet har vi tagit ytterligare ett ordentligt steg mot lönsamhet, vilket är glädjande och vi har stärkt balansräkningen genom betalning av ca 12 mkr i förpliktelser till säljarna av Nukklear och Funatics genom riktade emissioner av aktier. Samtidigt är vi besvikna över att inte nå hela vägen till ett positivt rörelseresultat. Vi fortsätter att arbeta målmedvetet med att öka intäkterna, främst genom att addera ytterligare större spelprojekt med extern finansiering, samtidigt som vi är kostnadsmedvetna. Nyckelförvärvet Nukklear fortsätter att prestera, vilket är centralt för att vi ska kunna leverera lönsam tillväxt till våra aktieägare och fortsätta att minska skuldsättningen i bolaget.

Harald Riegler

VD, Jumpgate AB

 Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), GameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 klockan 07:30 CET.

Jumpgate AB Delårsrapport Q3 2023