Jumpgate har minskat skuldsättningen med 24,5 miljoner SEK, huvudsakligen genom betalning av återstående köpeskilling för förvärvet av Nukklear samt amortering av 10 miljoner SEK på ett räntebärande lån. Detta har möjliggjorts med likvider från försäljningen av Tivolas mobilspelsportfölj och den nyligen genomförda företrädesemissionen. Efter betalningarna har Bolaget fortsatt ett räntebärande lån på 11 miljoner SEK.

“En viktig del i vår strategiska plan är att få ner skuldsättningen och den finansiella risken i Bolaget. Därför är det mycket positivt att kunna meddela att vi nu har minskat skuldsättningen betydligt och därmed även kapitalkostnaderna, vilket tillsammans med redan genomförda kostnadsbesparande åtgärder är viktiga steg mot lönsamhet. Vi kan nu fokusera mer på affärsutvecklingen, där vi förväntar oss ytterligare avtal som ökar intäkterna”, säger Harald Riegler, VD Jumpgate AB.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), GameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se