Delårsrapport för perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2022

Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 juni 2022. Jumpgates styrelse har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom...
Delårsrapport för perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2022

Jumpgate AB senarelägger delårsrapporten

Styrelsen i Jumpgate AB har beslutat att senarelägga delårsrapporten till måndagen den 30 maj. Tidigare datum var satt till den 19 maj. För ytterligare information Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se Om bolaget...
Delårsrapport för perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2022

Wildshade har nått över en miljon nedladdningar

Fantasy horse racing-spelet Wildshade, som utvecklas och förläggs av Jumpgates portföljbolag Tivola Games, har nått över en miljon nedladdningar sedan lanseringen i november 2021. “Wildshade är Tivola Games och Jumpgates mest framgångsrika lansering hittills och vi är...
Delårsrapport för perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2022

Jumpgate meddelar datum för årsstämma 2022

Jumpgate har beslutat att hålla Bolagets ordinarie årsstämma tisdagen den 21 juni. Ytterligare information kommer i kallelsen. För ytterligare information Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se Om bolaget Jumpgate...