Jumpgate beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 63 MSEK i kombination med en övertilldelningsoption om upp till cirka 9,5 MSEK

Jumpgate lanserar Cat Rescue Story globalt

Jumpgates dotterbolag Tivola Games har lanserat Cat Rescue Story, som nu är tillgängligt för iOS och Android globalt. Spelet utvecklas och förläggs av Tivola Games. “Det blir spännande att följa årets första lansering. Utvecklingsteamet har gjort ett bra jobb med Cat...