Jumpgate AB (”Bolaget”) har ingått ett ändringsavtal med Kirk Lenke (”Säljaren”) som ändrar vissa villkor i det förvärvsavtal som parterna ingick 5 april 2023 avseende Bolagets förvärv av Nukklear från Säljaren.

Enligt ändringsavtalet förlängs betalningsdatumet för den sista kontantdelen av köpeskillingen (1 miljon EUR) från senast 31 januari 2024 till senast 31 maj 2024 mot en marknadsmässig ränta.

Vidare har parterna enats om att annullera Säljarens rätt till tilläggsköpeskilling i form av riktade emissioner av aktier i Bolaget till ett värde av totalt 1 miljon EUR.

Säljarens skyldighet att kvarstå som VD i Nukklear i 24 månader från förvärvsavtalets ingående har upphävts och tidsperioden för vissa konkurrensbestämmelser i förvärvsavtalet har förkortats. Dessutom ska Säljaren erhålla en bonus för nya utvecklingskontrakt med tredje parter till ett kontraktsvärde överstigande 1,25 miljoner EUR som denne tar in i Nukklear.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 klockan  23:59 CET.