Jumpgate AB offentliggör årsredovisning och revisionsberättelse för 2021

Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 juni 2022. Jumpgates styrelse har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom...
Jumpgate AB offentliggör årsredovisning och revisionsberättelse för 2021

Jumpgate AB senarelägger delårsrapporten

Styrelsen i Jumpgate AB har beslutat att senarelägga delårsrapporten till måndagen den 30 maj. Tidigare datum var satt till den 19 maj. För ytterligare information Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se Om bolaget...