Subscription

Thank you so much for your interest in Jumpgate AB! To complete the process, we kindly ask you to confirm your email address. Don’t worry; a confirmation email has already been sent to your inbox.

Presentation of the Interim Report for January 1, 2023 to September 30, 2023

Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 27 juni 2023 kl. 10:00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Inpassering och registrering till stämman startar klockan 9:30. Rätt att delta och anmälan Den som vill delta...

läs mer