Jumpgates portföljbolag Tivola Games har ingått ett avtal med Trophy Games om att avyttra mobilspelsportföljen för ca 8,2 miljoner kronor (700 tusen EUR). Portföljen innehåller bolagets speltitlar som bygger på en ”free-to-play” modell. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet av portföljen.

”Tivola Games har, i linje med Jumpgate i övrigt, genomgått en stor förändring under senare tid till följd av det strategiska fokuset på premiumspel främst för PC och konsol. Vi har inte längre den organisation som krävs för att stötta den free-to-play baserade portföljen med live ops och player engagement. Därför bedömer vi att portföljen får ett bättre hem hos Trophy Games. Försäljningen får inte någon påverkan på de premiumversioner av spelen för andra plattformar än mobil, som vi har utvecklat i samarbete med NACON. Genom affären frigör vi kapital som kan användas i huvudsak för att nedbetala lån och stärka balansräkningen i Jumpgate”, säger Florian Bohn, VD Tivola Games och CFO/COO Jumpgate.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 klockan 13:30 CEST.