I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 30 juni 2020 har en valberedning bildats inför årsstämman 2021. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Lars Østerås, valberedningens ordförande

Christoffer Lööw, representerar Martin Ekdal Invest AB

Viktor Modigh, styrelseordförande i Three Gates AB, representerar även Tiveden AS och Urtiven AS

 

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2021 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2022
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 28 februari 2021, vända sig till valberedningens ordförande på: info@threegates.se eller skriftligen per brev till:

Three Gates AB, Valberedningen, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, Sverige.

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 

Om bolaget

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates samt majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2020 klockan 17:00 CET.