Jumpgates valberedning justerar sitt förslag inför årsstämman genom att addera Markus Windelen till förslaget. Därmed ändras förslaget avseende beslutspunkterna 7. (antal styrelseledamöter) samt 9. (val av styrelseledamöter) i kallelsen till årsstämma som följer:

  1. Antal styrelseledamöter

Val av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

  1. Val av styrelseledamöter

 Omval av styrelseledamöterna Martin Ekdal, Marcus Jacobs och Viktor Modigh samt nyval av Andras Vajlok och Markus Windelen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

“Vi är mycket nöjda med att kunna addera Markus Windelen till valberedningens förslag inför årsstämman. Markus tillför tung operativ erfarenhet från ledande positioner i spelbranschen och även omfattande styrelseerfarenhet. Han har även ett starkt nätverk i industrin i allmänhet och i Tyskland i synnerhet, som passar väl in med tanke på Jumpgates stora närvaro i landet”, säger Viktor Modigh, styrelseordförande Jumpgate.

Markus Windelen

Född 1961. Markus har en masterexamen från universitetet i Bonn. Han är en oberoende spelindustriexpert, strategisk rådgivare för och investerare i europeiska spelbolag. Markus var tidigare partner i Nordisk Games (Egmont) med ansvar för att identifiera nya investeringsmöjligheter, leda M&A-processer, strukturera arbetet med de nya portföljbolagen efter investering, och som styrelseledamot i respektive bolag rådgiva ledningen om strategi, struktur och arbetsprocesser. Före arbetet med Nordisk Games arbetade Markus i spelbranschen i Tyskland, Frankrike och Australien med ledande roller i bolag som Atari (Bandai Namco), Gameforge och Six Foot. Markus är en styrelseledamot i Multiscription.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se