Jumpgate AB meddelar att Bolagets verkställande direktör Don Geyer lämnar sin tjänst med verkan från 8 november 2021. Han kommer att fortsätta arbeta i gruppen som ansvarig för Tableflip Entertainment och som en del av ledningsgruppen med ansvar för affärsutveckling.

“Don Geyer är en av Jumpgates grundare och har tjänstgjort som VD sedan starten 2011. Don Geyer har i tio år förtjänstfullt lett bolaget, inte minst i samband med de transformativa förvärven av Tivola Games och gameXcite. Jumpgate har under den här tiden tagit ett stort steg från att vara en enskild spelstudio till en listad grupp av spelföretag. Vi har därför kommit överens om att tidpunkten nu är lämplig för en förändring. Don Geyer kommer att fokusera på Tableflip Entertainment och affärsutvecklingen i gruppen, där han kan bidra med sin erfarenhet och sitt kontaktnät. Vi är tacksamma för det arbete och engagemang Don Geyer har lagt ner för Jumpgate genom tio år och är glada över att han kommer att fortsätta att ha en viktig roll i bolaget även framöver”, säger Viktor Modigh, styrelseordförande Jumpgate AB.

Styrelsen för Jumpgate har beslutat att utse Harald Riegler till ny VD för Bolaget. Under de kommande fem månaderna kommer han att arbeta med uppbackning från Don Geyer, samtidigt som han avslutar och överlämnar sina externa affärsprojekt och engagemang.

Harald Riegler är en Wien-baserad entreprenör och konsult med lång erfarenhet från spelbranschen. Han är född och uppvuxen i Österrike med en svensk mor och talar flytande svenska. Harald Riegler var grundare och även VD för Österrikes största spelstudio Sproing Interactive Media i över 15 år.

Efter Sproing var Harald Riegler medgrundare till den belgiska spelstudion Neopica, som förvärvades av Nacon i oktober 2020 och den österrikiska spelstudion Purple Lamp Studios, som förvärvades av Embracer i november 2020. Harald Riegler är producent för Daedalic Entertainment´s kommande spel The Lord of the Rings: Gollum och var den som säkrade spelets externa finansiering från Nacon.

Harald Riegler var rådgivare för säljaren vid Jumpgates förvärv av Tivola Games i början av 2020 och han valdes sedan in i Jumpgates styrelse i juni samma år. Han deltog som investerare i Jumpgate i två efterföljande finansieringar och efter försäljningarna av Neopica och Purple Lamp har han dedikerat mer tid till Jumpgate på konsultbasis, som en del av ledningsgruppen med ansvar för produktutveckling.

“Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera Harald Riegler som ny VD för Jumpgate och vi är övertygade om att han är rätt person för att leda gruppen framöver. Harald Riegler har en betydande erfarenhet och ett mycket starkt track record som entreprenör, spelutvecklare och företagsledare”, säger Viktor Modigh, styrelseordförande Jumpgate AB.

”Harald och jag har varit vänner och branschkollegor i över ett decennium. Det har varit en ära att arbeta nära honom de senaste två åren inom Jumpgate-gruppen och jag kunde inte vara mer glad över att fortsätta det starka partnerskapet när jag ändrar mitt fokus till affärsutveckling på gruppnivå samt dotterbolaget Tableflip Entertainment”, säger Don Geyer, avgående VD Jumpgate AB.

”Jag är tacksam för förtroendet från styrelsen och ser fram emot att fortsätta jobba tätt med Don framöver. Jumpgate har väldigt stor potential och det ska bli spännande att utveckla bolagen vidare tillsammans med teamen i koncernen under de kommande åren”, säger Harald Riegler, tillträdande VD Jumpgate AB.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: +43 699 110 299 42, E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08 november 2021 klockan 08:00 CEST.