Jumpgates styrelse har beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission om 8 689 412 aktier till Jimmy Jönsson och Advenimus AB. Teckningskursen har fastställts till 0,17 kr per aktie. Emissionen görs med stöd i bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2023.

Genom nyemissionen kvittas fordringar på bolaget till ett värde av 1 477 200,04 kr. Priset per aktie är 0,17 kr vilket motsvarar den volymviktade genomsnittliga kursen under perioden 16 november – 30 november 2023.

Bakgrund och motivering

Kvittningsemissionen syftar till att minska bolagets skuldsättning.

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier

Bolagets aktiekapital ökas med 239 304,41 kr och den riktade kvittningsemissionen medför en utspädningseffekt på ca 1,8 procent baserat på det totala antalet aktier efter nyemissionen. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier och röster till 481 277 445 och aktiekapitalet uppgår till 13 254 269,99 kr.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se