Jumpgate har ingått avtal om projektfinansiering med Susana Meza Graham och Andras Vajlok (”MGV”) på totalt ca 14 miljoner kr (1,2 miljoner EUR) för ett ännu icke offentliggjort spelprojekt, som kommer att förläggas av THQ Nordic. Enligt avtalet finansierar MGV utvecklingsbudgeten för spelet och nettointäkterna från försäljningen fördelas sedan mellan MGV och förläggaren fram till att MGV nått avtalad nivå av avkastning på investeringen. Därefter tar även Jumpgate del av uppsidan på försäljningen. Finansieringen kommer att betalas ut löpande under projektperioden med start i slutet av april 2024.

Spelprojektet är en remaster av ett mycket framgångsrikt klassiskt spel med ett etablerat varumärke i en populär genre och planeras för lansering under 2025. Projektet kommer att offentliggöras längre fram i samråd med förläggaren.

“Det är mycket glädjande att kunna meddela att vi ingått avtal för ytterligare ett betydande externt finansierat spelprojekt. Utvecklingen har redan startat och projektet passar väl in i vår affärsmodell, med marginal på utvecklingsbudgeten och uppsida vid framgångsrik lansering. Vi har med oss en mycket erfaren investerare i MGV, som vi känner väl, en stark förläggare i THQ Nordic och ett etablerat spel med en lojal följarskara. Vi ser mycket fram emot samarbetet och inte minst att kunna offentliggöra projektet för spelarna”, säger Harald Riegler, VD Jumpgate AB.

“Vi ser fram emot att möjliggöra för detta spel att framställas och sedan nå sin spelarbas. Vi ser stor potential i den här typen av projekt där ett klassiskt spel med ett etablerat IP och målgrupp får en remaster och når marknaden på ett effektivt sätt”, säger Susana Meza Graham.

Eftersom Andras Vajlok även är styrelseledamot i Jumpgate, och avtalet därmed utgör en närståendetransaktion, kommer avtalet att framläggas för godkännande av en extra bolagsstämma.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), GameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2024 klockan 11:00 CEST.