Jumpgate AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.jumpgategames.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 18 juni i enlighet med tidigare kallelse.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), GameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Jumpgate AB Årsredovisning 2023