• Nettoomsättningen under delåret uppgick till 13 143 TSEK (9 334 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 8 144 TSEK (3 450 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -10 164 TSEK (-6 532 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -4 097 TSEK (-4 559 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 576 TSEK (-6 842 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -6 475 TSEK (-4 650 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,088 SEK (-0,056 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under andra kvartalet uppgick till -0,045 SEK (-0,042 SEK).
  • Den 9 maj meddelades att Tivola Games fantasy horse racing-spel Wildshade uppnått milstolpen 1 miljon nedladdningar.
  • Den 30 maj meddelades att Tivola Games ingått förlagsavtal med franska Nacon för spelen Wildshade, Cat Rescue Story och Animal Hospital om ett totalt kontraktsvärde på cirka 16 miljoner kronor.
  • Efter perioden meddelades den 13 juli att gameXcites spel Idle Asterix släppts i öppen beta-version.

 

Med ”Bolaget” eller ”Jumpgate” avses Jumpgate AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Kommentar till delårsrapporten

Årets andra kvartal levererar de starkaste försäljningssiffrorna hittills i Jumpgate, med en ökning på hela 136 % jämfört med föregående år och en ökning på 63 % även jämfört med första kvartalet i år. Även rörelseresultatet är förbättrat jämfört med föregående år och framför allt jämfört med Q1 och det är glädjande att konstatera att vi har tagit ett ordentligt steg på vägen mot lönsamhet.

Den viktigaste händelsen i kvartalet var förlagsavtalet med den franska spelförläggaren NACON SA för portering och lansering av Wildshade, Animal Hospital och det kommande Cat Rescue Story för Playstation, Xbox och Nintendo Switch. Med ett kontraktsvärde på ca 16 mkr relaterat till milstolpar under utvecklingsperioden, huvudsakligen fördelade under 2022 och 2023, har avtalet utgjort ett viktigt bidrag till kvartalets rekordomsättning.

Samarbetet med NACON fortskrider väl och samtliga milstolpar har hittills mötts enligt tidsplanen. Arbetet involverar team från så väl Tivola Games som Tableflip Entertainment. Försäljningen från Wildshade är fortsatt stabil med hjälp av sommarens uppdateringar och teamet fokuserar nu främst på porteringen av spelet till ytterligare plattformar.

gameXcite förbereder den globala lanseringen av Idle Asterix, som väntas inom kort och Tivola Games har precis lanserat Cat Rescue Story för mobil i stängt beta-test. Cat Rescue Story är det andra halvårets viktigaste lansering och är ett spel designat för att attrahera den stora Tivola-publiken. Ambitionen är att spelet ska bli en ytterligare validering efter Wildshade av den till stor del outnyttjade potential som ligger i den mängd organiska nedladdningar som den gamla Tivola-portföljen genererar. Det ska bli väldigt spännande att följa lanseringen.

Likviditeten är fortsatt ansträngd, men planen ligger fast att med intäkter från spelportföljen, NACON-avtalet, ytterligare partnerfinansierad utveckling, beviljat produktionsstöd från det tyska programmet för spelfinansiering och begränsad lånefinansiering uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under andra halvåret i år. Vi har trimmat utvecklingsteamen i samtliga tre studios för att minska kostnaderna, vilket kommer ge effekt på siffrorna redan i Q3 men framför allt få genomslag i Q4.

Vi arbetar med stort fokus på att kunna presentera ytterligare större partnerfinansierade spelprojekt under de kommande månaderna, som i likhet med NACON-avtalet täcker utvecklingskostnaderna med god marginal och samtidigt ger en omfattande uppsida vid framgångsrik lansering. Som ett led i strategin baserad på partnerfinansiering, utvärderar vi även flera förvärvsmöjligheter. Inriktningen är lönsamma bolag med starka och erfarna utvecklingsteam, som tillför nyckelkompetens och kapacitet för större spelprojekt, utan att kompromissa med det ovan nämnda målet om lönsamhet på månadsbasis före årets slut.

Under kommande vecka väntar intensiva dagar och många intressanta och spännande möten i Köln under Gamescom, världens största spelmässa. Kanske ses vi där!

Harald Riegler

VD, Jumpgate AB

 Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 klockan 08:00 CEST.

Jumpgate AB Delårsrapport Q2 2022