Styrelsen och ledningen av Three Gates AB föreslår ett namnbyte till Jumpgate AB, som kommer att föreslås en kommande extra bolagsstämma. Det föreslagna namnbytet är ett led i omdaningen av bolaget från att vara en enskild spelstudio till en listad grupp av spelbolag. Med namnbytet vill styrelsen och ledningen ytterligare tydliggöra att det är ett nytt bolag som byggs upp. Kallelse till extrastämma kommer inom kort.

”Med de transformativa förvärven av Tivola Games och gameXcite och den nya inriktningen på verksamheten känns det naturligt att också gå vidare med ett nytt namn och en ny grafisk profil för bolaget”, säger Don Geyer, VD Three Gates AB.

 För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 Om bolaget

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates och majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2021 klockan 07:32 CET.