Marcus Jacobs deltar i finansieringen av Jumpgates förvärv av minoritetsposten på 34,3 % i Tivola Games med 1 mkr och kommer att ingå i valberedningens förslag till styrelse i kommande kallelse till Bolagets årsstämma.

Marcus är en Stockholmsbaserad industriveteran och investerare, som tjänstgör som Chief Commercial Officer på Embark Studios. Han var medlem i den exekutiva ledningsgruppen på King Digital (www.king.com) 2012-2019, där han bland annat var ansvarig för Candy Crush-studion. Höjdpunkter från perioden inkluderar tillväxten från 100 till 2 000 personer, börsnoteringen 2014 och uppköpet av King från ActivisionBlizzard för 6 miljarder USD 2016.

Jumpgates CPO Harald Riegler kommenterar: ”Vi är väldigt glada över att Marcus föreslås till styrelsen. Vi ser ett stort värde i hans unika erfarenhet av ledning av växande spelbolag och optimering av monetariseringen i free-to-play mobilspel. Därför ser vi goda möjligheter att med hjälp av Marcus kunna ytterligare förbättra den nya generationen av Tivola- och gameXcite-spel och därmed Jumpgates organiska tillväxt.”

 Marcus Jacobs kommenterar: ”Jumpgate är i en väldigt intressant fas och det är en bra tidpunkt för mig att komma in på ägarsidan nu med de tillväxtmöjligheter vi har framför oss. Förutsatt att jag får stämmans förtroende, så ser jag fram emot att kunna bidra till utvecklingen i gruppen med min erfarenhet och mitt nätverk. Jag känner flera i styrelsen sedan tidigare och det ska bli kul att bli en del av ett bra team.

 För ytterligare information

Don Geyer VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@jumpgategames.se

 Om bolagetJumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 klockan 08:47 CEST.