Kallelse till extra bolagsstämma i Three Gates AB

Så som tidigare meddelats i pressmeddelande den 14 maj, 2020 genomför Three Gates AB en finansiering för förvärvet av ca 65 % av aktierna i Tivola Games samt för att tillföra rörelsekapital. Ytterligare fordringsägare har sedan förklarat sig villiga att kvitta...

Operativ uppdatering Three Gates

Tivola Games Tivola-förvärvet skulle enligt tidigare kommunicerad tidsplan vara färdigt före slutet på första kvartalet, men har försenats något till följd av det pågående utbrottet av Covid-19. Parterna är fast beslutna om att genomföra transaktionen och har förlängt...