Aktieägarna i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) samlades måndagen den 18 maj 2020 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby för Bolagets årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut i sammandrag:

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra beslut att minska aktiekapitalet fattade stämman beslut om följande ändring av bolagsordningen.

Tidigare lydelse:

Ӥ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor ”

Beslutad lydelse:

Ӥ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.”

Punkt 8 – Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med högst 9 538 657,97 kr för täckning av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2020 klockan 14:00 CEST.