Utfall av utnyttjande av Teckningsoption juni/juli

Den 15 juli 2020 var sista dag i teckningsperioden för Teckningsoption juni/juli. Totalt nyttjades 5 018 964 teckningsoptioner för teckning av 5 018 964 aktier till teckningskurs 0,74 kr per aktie. Genom teckningsoptionerna tillförs Three Gates därmed ca 3 714 033,36...

Three Gates förvärvar spelet Wordie

Three Gates förvärvar rättigheterna till spelet Wordie från The Fast Mind Inc. Spelet förvärvas dels genom en betalning på 200 000 US dollar och dels genom en tilläggsköpeskilling baserad på nettointäkterna från spelet (17 % under de tre år som följer transaktionen)....