Three Gates förvärvar rättigheterna till spelet Wordie från The Fast Mind Inc. Spelet förvärvas dels genom en betalning på 200 000 US dollar och dels genom en tilläggsköpeskilling baserad på nettointäkterna från spelet (17 % under de tre år som följer transaktionen). Transaktionen är villkorad av slutförandet av due diligence och ett slutgiltigt kontrakt mellan parterna. Affären väntas slutföras omkring månadsskiftet juli/augusti. Three Gates har exklusivitet för slutförande av due diligence under två veckor, med möjlighet till förlängning med ytterligare två veckor.

Som ett led i Three Gates tillväxtplan förvärvar bolaget rättigheterna till spelet Wordie från den amerikanska spelutvecklaren The Fast Mind Inc. Wordie är ett trivia-spel där spelaren ska lista ut det korrekta ordet med utgångspunkt i fyra bilder. Spelaren kan själv skapa nya nivåer i spelet som i nuläget omfattar över 5 000 nivåer.

Bakgrund och motiv till transaktionen

Three Gates söker aktivt efter etablerade spel och bolag med synergier med bolagets nuvarande produktportfölj. Viktiga kriterier är skalbarhet och potential för korsvis marknadsföring. Med sin stora spelarbas och bevisade intjäningsförmåga passar Wordie väl in i spelportföljen.

Efter lansering 2014 växte Wordie snabbt och organiskt, och etablerade sig så småningom som top 20 i trivia-kategorin på Appstore i USA under över ett år med 4,5/5 stjärnor och över 600 000 recensioner, med över 500 000 följare i sociala medier. Spelet finns i engelska, franska, italienska, portugisiska, ryska och spanska språkversioner, där den spanska är den som är mest genomarbetad och som genererar huvuddelen av intäkterna som låg på över 100 000 US dollar per månad som mest. Wordie finns tillgängligt för iOS, Android, Web, Facebook, Apple Watch, iMessage och Viral 360 technology, och har totalt över 20 miljoner nedladdningar.

På senare år har spelet inte underhållits ordentligt och det har inte uppdaterats på över ett år. 2019 genererade Wordie ca 80 000 månatliga organiska nedladdningar, med intäkter på totalt ca 250 000 US dollar.

”Förvärvet av Wordie är i linje med Tivola-affären, där vi köper stabila intäkter med stor uppsida. Spelet har växt fram organiskt helt utan user acquisition och när det var som störst hade Wordie imponerande Day 1 retention* på över 60 % och intäkter på över 100 000 US dolllar per månad. Utvecklaren The Fast Mind har ett annat fokus och har inte haft möjlighet att lägga de resurser som krävs för att spelet ska nå sin fulla potential. Spelet har inte uppdaterats under lång tid och det finns mycket vi kan göra med enkla medel för att öka engagemanget hos spelarna. Med dedikerade community managers och selektiv user acquisition ser vi goda möjligheter att öka omsättningen för Wordie från redan bra nivåer. Vi kommer att modernisera användargränssnittet och förbättra den engelska versionen. Sedan planerar vi att lansera en tysk version för att engagera Tivola Games tyska användarbas. Vi ser även goda möjligheter att använda Wordie som en marknadsföringsplattform för våra andra produkter genom reklam och Wordie-nivåer med innehåll från andra spel”, säger Don Geyer, VD Three Gates AB.

*Day 1 retention är den andel av spelarna som återvänder till spelet en dag efter att spelet installerats.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 klockan 10:00 CEST.