Under de senaste veckorna har SuperScale och Three Gates arbetat tillsammans med att optimera user acquisition (”UA”) för Project Blue Book: the Game, vilket har resulterat i mycket konkurrenskraftiga resultat gällande Cost per Install (”CPI”). Vid varje test har resultaten förbättrats för att nu konsekvent ligga under standardvärdena inom Hidden Object-genren.

 ”Arbetet med att förbättra utseendet på annonserna med SuperScale har fungerat mycket bra och vi har nu uppnått ett stadigt Cost per Install (”CPI”) på under 1$, vilket var målet. Vi är mycket nöjda med utfallet av UA-testerna, men fortsätter att försöka förbättra resultaten ytterligare”, säger Don Geyer, vd Three Gates AB.

Project Blue Book: The Game har bättre CPI-tal än de genomsnittliga Hidden Object-spelen. Vi har fortfarande mer arbete att göra med att optimera UA, men vi är övertygade om att spelet är i högsta grad marknadsmässigt”, säger Miikka Luotio, VP Partnerships SuperScale.

Regelbundna tester och finjusteringar av Project Blue Book: The Game kommer att fortsätta under de kommande veckorna inför den kommande lanseringen under hösten.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2019 klockan 14:00 CEST.