I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 4 maj 2016 har en valberedning bildats inför årsstämman 2017. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Evert Gezelius, valberedningens ordförande, representerar Motionworx i Visby AB
Christoffer Lööw, advokat och delägare i Hansen Advokatbyrå KB och oberoende ledamot
Viktor Modigh, styrelseordförande i Three Gates AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2017 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2018
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars 2017, vända sig till valberedningens ordförande på: info@threegates.se eller skriftligen per brev till:

Three Gates AB, Valberedningen, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, Sverige.

Årsstämma 2017 planeras att hållas 30 maj 2017.

För mer information, kontakta gärna:

Don Geyer, VD
Tel: 070-554 73 33

Three Gates

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en produktportfölj som omfattar underhållningsspel, online gambling och sociala kasinospel. Three Gates verkar på den globala marknaden och har ett stort internationellt nätverk. För ytterligare information besök: www.threegates.se