Three Gates kallar i dag till extrastämma för att föreslå inval av Matthew Wilson till styrelsen samt för att föreslå kompletteringar av bolagets incitamentprogram.

Bolagets vd Don Geyer kommenterar: ”Matthew Wilson blev aktieägare i Three Gates via Wild Sloths OY i samband med den riktade emissionen i somras och vi är mycket nöjda över att han har tackat ja till att kandidera till styrelsen. Matthew hade en nyckelroll i Rovios kommersiella framgång, där hans positioner inkluderade Head of Marketing för lanseringen av Angry Birds, Head of third party Publishing och Director of Business Development. Med sin omfattande erfarenhet och sitt starka nätverk i spelbranschen har vi höga förväntningar på Matthews förmåga att bidra till styrelsearbetet och bolagets utveckling på så väl kort som lång sikt.

På stämman passar vi också på att komplettera våra incitamentprogram så att dessa omfattar Matthew och nya medarbetare i organisationen. På grund av senare personalförändringar tecknades inte alla teckningsoptioner efter att programmen initierades och med förslaget ges motsvarande antal ut på nytt. Förändringarna utgör alltså inte någon utökning av de program som beslutades på extrastämman i juni förra året, utan det totala antalet teckningsoptioner blir detsamma och villkoren är oförändrade.”

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 klockan 11:00 CET.