Three Gates AB (publ) har idag slutfört förvärvet av ca 65,7 % av aktierna i Tivola Games (”Tivola”), vilket tidigare offentliggjorts i ett pressmeddelande den 13 november 2019 (”Transaktionen”). Aktierna förvärvas dels genom en kapitalinjektion i Tivola på initialt 0,5 MEUR (ytterligare 0,25 MEUR + 0,25 MEUR ska betalas senast 30 nov, 2020 respektive 15 feb, 2021) och dels genom en köpeskilling på 0,857 MEUR som ska betalas senast 30 nov. 2020.

Genom transaktionen förvärvar Three Gates 65,7 % av aktierna i Tivola, som har tagit över Tivola Publishing GmbH:s spelportfölj. Resten av Tivola kommer att ägas av Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH via Tivola Publishing. 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 klockan 11:30 CEST.