Tivola Games

Sedan förvärvet av Tivola i maj har Tivola och Three Gates arbetat med att integrera arbetsprocesser och identifiera synergier mellan bolagen med potential för kostnadsbesparingar. Tillsammans med andra åtgärder i bolagen har detta resulterat i lägre kostnader.

Arbetet fortskrider i ökat tempo med Animal World efter det tidigare meddelade utvecklingsbidraget på 200 000 EUR. Spelet planeras för lansering under första halvåret 2021 och blir Tivolas första fullt optimerade free-to-play titel, som utvecklas för bolagets stora spelarbas med potential att bli en stark intäktsström för Tivola. Animal World är ett led i Tivolas strategi att lansera en ny generation av free-to-play spel som bättre engagerar spelarna med ännu högre lönsamhet jämfört med den nuvarande spelportföljen.

“Som framgått av årets två första delårsrapporter för Three Gates utvecklas försäljningen mycket väl i Tivola Games befintliga portfölj. Vi förväntar oss att även Animal World blir väl mottaget av våra spelare som genererat över 100 miljoner nedladdade spel hittills och över 15 miljoner nya nedladdningar per år. Med Tivolas Animal World och Untamed, samt Hidden Animal Rescue som utvecklas i samarbete med Three Gates, har vi tre spännande lanseringar planerade för 2021. Dessutom planerar vi att förlägga flera tredjepartsspel. Jag ser därför framför mig en fortsatt stark utveckling under 2020 med ett mycket spännande 2021 för Tivola”, säger Hendrik Peeters, vd Tivola Games.

“Hendrik och hela Tivola-teamet har gjort ett väldigt fint jobb med att hålla i gång verksamheten på ett bra sätt under den arbetsintensiva övergångsfasen efter förvärvet och har dessutom markant förbättrat resultatet. En stor del av Tivolas organiska nedladdningar kommer genom uppdateringar som får ”feautures” och lyfts fram på Google Play Store och App Store. Vi jobbar därför med att förbättra vår kapacitet att leverera uppdateringar mer frekvent. Vi har också börjat implementera åtgärder för att konsolidera och optimera Tivolas portfölj för ökad lönsamhet. Vi tror att dessa åtgärder har hög sannolikhet att öka intäkterna i portföljen och arbetar löpande med ytterligare möjliga förbättringar”, säger Don Geyer, vd Three Gates.

Atari Asteroids Star Pilot

Ytterligare uppdateringar och optimering förbereds för Atari Asteroids Star Pilot för att öka spelarengagemanget. En ny omgång användarförvärv kommer att inledas efter att uppdateringarna genomförts.

Project Blue Book: Hidden Mysteries

Project Blue Book: Hidden Mysteries har fått solida retentions-siffror från inledande användarförvärv. History Channel prövar nu resultaten av marknadsföring i sociala medier och TV-reklam inför en gemensam större marknadsföringsinsats när det är möjligt att nå bäst möjlig effekt.

Wordie

Överlämnandet av Wordie i enlighet med det tidigare meddelade förvärvsavtalet har genomförts och Three Gates och Tivola arbetar tillsammans med den planerade nylanseringen av spelet, som kommer att genomföras genom en större uppdatering, introduktion av nya spelare, mer fokuserad lokalisering och med hjälp av Tivolas varumärke. Ytterligare information om planerna för Wordie kommer under de kommande veckorna.

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates samt majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2020 klockan 11:00 CEST.