Don Geyer och Matt Wilson från Three Gates tillsammans med Miikka Luotio  från SuperScale har under veckan besökt Tivola Games med Hendrik Peeters och Harald Riegler i Hamburg. Mötet var ett första planeringsmöte i det nya samarbetet mellan bolagen med ett fokus på strategifrågor.

”Tivolabesöket var mycket positivt och vi kommer därifrån med mycket bra information. De har en stor spelportfölj och vi kan nu lägga upp strategin för hur vi får ut maximalt av alla våra speltitlar”, säger Matt Wilson, styrelseledamot i Three Gates och tidigare Head of Business Development på Rovio.

”Det var bra att ha Don, Matt och Miikka här hos Tivola, så att vi kan lära känna varandra bättre och inleda det gemensamma arbetet. Vi ser många synergier mellan bolagen och vi är säkra på att samarbetet kommer att stärka vår position framöver”, säger Hendrik Peeters, vd Tivola Games.

”SuperScale-teamet har inlett processen med att utvärdera Tivolaporföljen. Vi ser mycket potential och ser närmare på områden där vi kan optimera spelen,” säger Miikka Luotio Head of Partnerships SuperScale.

”Vi är väldigt imponerade över hur Hendrik sköter studion och teamet. Vi fick mycket planering gjord under besöket. Det första steget är att synka våra studios på olika områden, så att vi kan ha en enad rapportering för bästa möjliga transparens och så att vi kan fatta de bästa taktiska besluten för hela portföljen. Tivola är en 24 år gammal spelstudio med ett antal riktigt framgångsrika spel, så vi vill inte störa allt som är bra, samtidigt som vi ser några områden där vi kan stötta dem och öka försäljningen”, säger Don Geyer, VD Three Gates AB.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2019 klockan 14:45 CET.