Mot bakgrund av det nyligen kommunicerade förvärvet av Tivola Games har Three Gates styrelse den 2 december fattat beslut om omsättningsmål för 2020 och 2021 för att ge aktiemarknaden en uppdaterad bild av affärsläget i den nya koncernen. För 2020 är omsättningsmålet 2,9 MEUR och för 2021 8,7 MEUR.

Omsättningen i den befintliga spelportföljen uppgick sammanlagt till ca 1,7 MEUR för Three Gates och Tivola under 2018. Under de kommande 9 månaderna kommer Three Gates att lansera Project Blue Book: The Game, Atari Asteroids och RuneCraft Roblox, och Tivola Games kommer att lansera två nya ännu icke utannonserade spel. Närmast är den nära förestående lanseringen av Project Blue Book: The Game. Ytterligare information om kommande lanseringar kommer att kommuniceras löpande.

”Med förvärvet av Tivola Games och deras starka spelportfölj och spelarbas, de lovande nya spel som Tivola och Three Gates har i pipelinen, samt vårt partnerskap med SuperScale så ser vi mycket goda förutsättningar att nå de nya omsättningsmålen, säger Don Geyer, VD Three Gates AB.

Förvärvet av Tivola Games är villkorat av, bland annat, finansiering.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019 klockan 13:00 CEST.