Den 21 juni 2016 avslutades teckningsperioden i Three Gates AB:s emission av aktier inför listning på NGM Nordic MTF. Emissionsbeloppet uppgick till cirka 12 MSEK. På tisdagen hade 633 teckningar inkommit omfattande totalt ca 19,5 MSEK. Teckningsgraden blev alltså drygt 162 %. Besked om tilldelning till nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor kommer att ske under de närmaste dagarna.För mer info se Three Gates AB:s emission blev övertecknad.