Styrelsen i Three Gates AB har beslutat att senarelägga rapporten för det tredje kvartalet till torsdagen den 30 november. Tidigare datum var satt till den 20 november.

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB
Telefon: 0705 – 54 73 33
E-post: don@threegates.se