Three Gates AB har idag publicerat årsredovisningen för 2019 på bolagets hemsida.

Three Gates AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.threegates.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

Årsstämman kommer att äga rum i bolagets lokaler i Visby tisdagen den 30 juni i enlighet med tidigare publicerad kallelse.

 

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se 

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 klockan 16:30 CEST.

Three Gates Årsredovisning 2019