Teckningsperioden i Three Gates AB:s företrädesemission är nu inledd och pågår mellan den 2 december – 16 december 2019. Handel i teckningsrätter är också inledd och pågår till och med den 12 december. Anmälningssedel, emissionsteaser och investeringsmemorandum finns tillgängliga för nedladdning via Bolagets hemsida, www.threegates.se samt via www.hagberganeborn.se. Hagberg & Aneborn Fondkommission är utsett till emissionsinstitut för transaktionen.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019 klockan 14:45 CEST.