Three Gates AB har godkänts för upptagande till handel på Nordic Growth 
Markets (”NGM”) marknadsplats Nordic MTF. Spelbolagets första handelsdag blir den 
16 september 2016.
Det Visby-baserade spelbolaget Three Gates AB ser en anslutning av Bolagats aktie till NGM Nordic MTF som ett viktigt steg för att förverkliga Bolagets affärsplan och uppsatta mål. Noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och öka uppmärksamheten på Bolagets verksamhet från kunder, kapitalmarknaden, media och allmänheten. 

Bolaget har en tydlig strategi för att hantera utvecklingsrisk och samtidigt

För mer info se Spelbolaget Three Gates AB börjar handlas på NGM Nordic MTF den 16 september