Matthew Wilson, styrelseledamot i Three Gates och tidigare ansvarig för affärsutveckling på Rovio, kommer att arbeta med Three Gates och Tivola med fokus på produktutveckling. Med flera nya spel planerade för lansering under 2020 och en stor kombinerad produktportfölj att underhålla kommer Three Gates och Tivola att arbeta tillsammans med SuperScale för att avgöra vilka produkter och områden att fokusera på.

”Matthew har en betydande kunskap om att driva den här typen av processer och hans expertis och erfarenhet kommer att vara en nyckelfaktor i styrningen av vår verksamhet 2020. Vi har redan börjat utveckla ett robust system för att hantera live operations och optimera våra spel”, säger Don Geyer, VD Three Gates AB.

”Nu när Three Gates förvärvar Tivola kommer det att vara en stor portfölj att underhålla och dessutom flera nya lanseringar under året. Jag kommer att arbeta med teamet för att säkerställa att analysen och rapporteringssystemen ger en tillräcklig transparens för att vi ska kunna ta riktiga strategiska beslut, som ökar intäkterna och minskar kostnaderna”, säger Matthew Wilson, styrelseledamot Three Gates AB.

“Jag har jobbat med Matthew på storskaliga projekt tidigare och jag är övertygad om att hans erfarenhet kommer att vara ett värdefullt bidrag i arbetet med att bygga ett framgångsrikt samarbete mellan Three Gates och SuperScale”, säger Miikka Luotio, VP of Partnerships SuperScale.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2020 klockan 13:45 CET.