• Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -2 920 TSEK (-1 991 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 921 TSEK (-1 991 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -2,22 SEK (-1,51 SEK) under perioden.
  • I februari ingicks avtal med SlapShot Games om förvärv av 50 % av rättigheterna till spelet Offensive Combat, som kommer att relanseras under namnet Offensive Combat Redux! under sommaren 2017.
  • Den 16 mars hölls extra bolagsstämma i Visby, där det beslutades om godkännande av förvärvet av Offensive Combat.
  • Efter perioden har Three Gates lanserat spelet Cash Cow för den amerikanska gambling-plattformen bSpot.

 

Det är mycket som händer i Three Gates värld. Nyligen publicerade vår samarbetspartner bSpot äntligen spelet Cash Cow på sin plattform för amerikanska gamblingspel. Det är fortfarande ett tidigt skede i lanseringen av så väl spelet som bSpots plattform, men vi bedömer att bSpot har goda chanser att lyckas, vilket kan ge oss ytterligare bra inkomstkällor framöver. Vi har för närvarande kontrakt för ytterligare ett spel för plattformen. Just nu går organisationen på högvarv och fokus är naturligtvis på den kommande återlanseringen av det populära shooterspelet Offensive Combat i sommar under namnet Offensive Combat Redux! Betatestningen pågår fortfarande och responsen har hittills varit mycket positiv. Vid sidan av detta pågår intensiva diskussioner med våra samarbetspartners om vidareutvecklingen av tjurridningsspelet 8 to Glory som släpptes för mobil under tredje kvartalet i fjol i samarbete med Pro Bull Riders (som ägs av IMG) och arbetet med fiskespelet Mainstream Fishing som mjuklanserades vid årsskiftet fortskrider.

För att ta oss an den ökande arbetsbelastningen förstärker vi organisationen. Håkan Mattsson, som är en av bolagets grundare, lämnar styrelsen för att börja arbeta fulltid för Three Gates som studiochef. För att fylla upp tomrummet i styrelsen efter Håkan föreslår valberedningen inval av Martin Ekdal, känd som en av grundarna till Donya Labs AB och den svenska succén Simplygon. Bolaget levererar automatiserad 3D-optimering för spelindustrin och förvärvades av Microsoft i början av året. Martin har arbetat i bolaget sedan starten i olika funktioner och var bland annat vd under ett par år. Hans fokus har hela tiden legat på försäljning, affärsutveckling och kommersialisering och om han blir invald av årsstämman ser vi fram emot att ta del av dels Martins omfattande nätverk inom spelindustrin och dels den kunskap och erfarenhet han besitter från sin spännande resa med Simplygon.

Don Geyer

Verkställande direktör för Three Gates AB

 

Three Gates AB – Delårsrapport för perioden.pdf