• Nettoomsättningen under året uppgick till 3 453 TSEK (995 TSEK). Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 879 TSEK (13 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -14 483 TSEK (-12 909 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -5 520 TSEK (-5 125 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 362 TSEK (-13 649 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -5 689 TSEK (-5 863 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -3,12 SEK (-10,68 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under fjärde kvartalet uppgick till -1,15 SEK ( -4,46 SEK).
  • Den 31 oktober lanserades 8 to Glory – the official game of the PBR (Professional Bull Riders) för detaljhandeln.
  • I november förvärvades spelrättigheterna till Project Blue Book – dramaserien på History.
  • Efter perioden har brygglån på 6,7 Mkr med 1,5 % månatlig ränta tagits upp för att stärka Bolagets likviditet.

Kommentar till bokslutskommuniké

När vi ser tillbaka på 2018 kan vi konstatera att vi å ena sidan har lyft omsättningen från knappa miljonen till närmare 3,5 MKR på helåret. Å andra sidan fick vi inte det starka avslut på året som vi trott och hoppats på i tredje kvartalet och vi har ett stycke kvar innan vi kan visa svarta siffror. Vår viktiga lansering under 2018, 8 to Glory för konsol, har hittills sålt under förväntan. Placeringen i butiker har kraftigt försenats och har hittills endast genomförts till en femtedel i förhållande till planen, vilket är en stor besvikelse. Vi arbetar intensivt tillsammans med våra partners för att så snabbt som möjligt fullfölja distributionsplanen och öka spelets synlighet för att uppnå målsättningen.

Parallellt med ovanstående är vi i slutfasen av utvecklingen av Project Blue Book: the Game, som lanseras under mars månad för mobil. Med oss i projektet har vi författaren Steven-Elliot Altman med ett starkt track record med mycket finansiellt framgångsrika titlar som inkluderar Pearl´s Peril och Ancient Aliens. TV-serien Project Blue Book produceras av Robert Zerneckis (Forrest Gump, Back to the Future och Contact) tillsammans med A+E Studios för HISTORY. Nyligen utannonserades att serien förlängts med ytterligare en säsong och vi hoppas på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Steven och A+E Studios.

Efter Project Blue Book: The Game kommer Atari Asteroids, där det ikoniska arkadspelet får nytt liv i en uppdaterad mobilversion med Atari som förläggare. I början av mars håller vi extrastämma där Rovio-veteranen Matthew Wilson föreslås som ny styrelseledamot och jag är övertygad om att Matt kommer att vara en värdefull tillgång i en viktig fas i bolagets utveckling om han väljs in.

Vi fortsätter att fylla på portföljen med kvalitetsspel i samarbete med starka internationella partners och kommer under första halvåret 2019 att fokusera på att bygga upp intäktsströmmarna runt 8 to Glory, Project Blue Book: the Game, Atari Asteroids och vårt in-house fiskespel. Fortsätt följa oss!

Don Geyer

VD, Three Gates AB

Three Gates AB Bokslutskommuniken 2018

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 klockan 08:30 CET.