I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2018 har Three Gates styrelse beslutat att genomföra en riktad kontant nyemission om 461 539 aktier till en mindre grupp kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts till 13 kr per aktie.

Nyemissionen har tecknats av utvalda kvalificerade investerare, däribland Wild Sloths Oy, ett investmentbolag inriktat på spel- och techsektorn som ägs och leds av Matthew Wilson. Genom nyemissionen kommer bolaget att tillföras ca 6 mkr före transaktionskostnader. Priset per aktie är 13 kr vilket är ca 10 % rabatt på en volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste 15 handelsdagarna t o m 20 juli. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster att uppgå till 4 924 474 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 722 863,12. Nyemissionen medför en utspädningseffekt på ca 9,4 procent baserat på det totala antalet aktier efter nyemissionen.

Three Gates är nära att ingå ett nytt avtal om spelutveckling vilket medför ett ökat investeringsbehov. Vidare medför emissionen en kortsiktig förstärkning av bolagets likviditet.

Bolagets vd Don Geyer kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med att få in Matthew Wilson som ny aktieägare i Three Gates via Wild Sloths. Matthew hade en nyckelroll i Rovios kommersiella framgång, där hans positioner inkluderade Head of Marketing för lanseringen av Angry Birds, Head of third party Publishing och Director of Business Development. Matthew kommer att kunna dela med sig av sin erfarenhet för att hjälpa oss att bättre monetarisera våra mobilspel.”

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av rörelsekapital samt att få in strategiskt värdefulla nya ägare i bolaget.

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

För ytterligare information

Don Geyer, VD, Three Gates AB
Telefon: 0705 – 54 73 33
E-post: don@threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2018.