• Nettoomsättningen under delåret uppgick till 2 574 TSEK (1 036 TSEK). Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 1 441 TSEK (1 024 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -8 964 TSEK (-7 784 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -2 272 TSEK (-1 389 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 674 TSEK (-7 785 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -2 277 TSEK (-1 389 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,96 SEK (-5,92 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under tredje kvartalet uppgick till -0,46 SEK (-1,05 SEK).
  • I juli månad har en riktad emission genomförts på ca 6 miljoner kronor till kvalificerade investerare.
  • 8 to Glory – the official game of the PBR (Professional Bull Riders) har lanserats för Play Station och Xbox den 31 juli.
  • I augusti har Bolaget ingått ett utvecklingsavtal med ShortShot om att utveckla ett nytt mobilspel baserat på det ikoniska spelet Asteroids från Atari.
  • Den 10 augusti har ett förlags- och distributionsavtal ingåtts med THQ Nordic för konsolversionen av 8 to Glory.
  • Efter perioden har 8 to Glory – the official game of the PBR (Professional Bull Riders) lanserats för detaljhandeln.
  • Efter perioden har spelrättigheterna till Probject Blue Book – den kommande dramaserien på History förvärvats.

 

Med ”Bolaget” eller ”Three Gates” avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kommentar till delårsrapporten

Den 31 juli inleddes lanseringen av 8 to Glory – The Official Bull Riding Game of the PBR, då spelet släpptes digitalt i utvalda regioner, vilket innebär att de första två månadernas försäljning ryms inom tredje kvartalet. Efter perioden ingick vi ett förlags- och distributionsavtal med THQ Nordic för den fysiska distributionen av 8 to Glory och spelet började komma ut i butikshyllorna den 30 oktober. Detta är starten på en omfattande butiksexponering med en återkommande sportprodukt, som kommer att uppdateras säsongsvis med de aktuella ryttarna och tjurarna och baseras på tillgänglig statistik.

8 to Glory fick även en bra exponering under PBR World Finals och vi jobbar hårt på att uppmärksamma den stora PBR-publiken på att det finns en ny konsolprodukt. Tillsammans med våra partners jobbar vi på att få ut spelet i fler butiker och att marknadsföra spelet mot vår målgrupp.

I augusti ingick vi ett utvecklingsavtal för spelklassikern Atari Asteroids. Det är en stor ära att få möjligheten att arbeta med Robert Alexander från ShortShot och Atari-teamet för att mordernisera det ikoniska spelet till en spännande och uppdaterad titel för lansering under första halvan av 2019.

I november signerades det slutgiltiga avtalet där vi förvärvade spelrättigheterna till den kommande dramaserien Project Blue Book. Det är väldigt spännande att samarbeta med författaren Steven-Elliot Altman i projektet. Han har ett track record med mycket finansiellt framgångsrika titlar som inkluderar Pearl´s Peril och Ancient Aliens. Det är också en stor möjlighet för oss att få arbeta med en serie från Robert Zerneckis (Forrest Gump, Back to the Future och Contact) tillsammans med A+E Studios för HISTORY. Vi är mycket optimistiska om framtiden för Project Blue Book-serien så väl som spelet.

Vårt mål har varit att bygga upp en portfölj av kvalitetsspel med starka internationella partners. Under andra kvartalet 2019 kommer vi att ha en imponerande portfölj av spel som utvecklats med välkända varumärken och högklassiga internationella partners. I slutet av andra kvartalet kommer vi att ha byggt upp intäktsströmmar runt Asteroids, 8 to Glory och Project Blue Book, liksom vårt in-house fiskespel.

Vi har utvecklat en strategi för mobilspel som bygger på att utveckla portföljen så att vi balanserar risk och stabiliserar våra intäktsströmmar. Vi har anlitat konsulter för att bredda och fördjupa vår kompetens. Matthew Wilson kommer att bidra på konsultbasis inom monetarisering och live operations. Matthews erfarenhet från Rovio är ovärdelig inom dessa viktiga områden och kommer att bidra till att öka intäkterna. Vi har även som ovan nämnt ingått ett partnerskap med Steven-Elliot Altman, som skriver narrativet för Project Blue Book: the Game. Hans erfarenhet av att skriva finansiellt framgångsrika spel kommer att vara en stor tillgång för Three Gates framöver.

Vi bedömer att försäljningen kommer att öka under fjärde kvartalet till följd av den fysiska distributionen, men ser på olika alternativ för att stärka upp likviditeten i bolaget. Bolaget tar viktiga steg i positiv riktning och vi är optimistiska till att vår nuvarande strategi och spelportfölj kommer att bli framgångsrik. Det kommer att ta tid att fullt ut exekvera vår plan, men vi är övertygade om att vi håller på att bygga upp ett antal stabila intäktsströmmar som försätter oss i position för ny tillväxt och expansion.

Three-Gates-AB-Delårsrapport-Q3-2018

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 klockan 08:30 CET.