• Nettoomsättningen under delåret uppgick till 1 133 TSEK (1 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 92 TSEK (1 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -6 692 TSEK (-6 395 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -3 941 TSEK (-3 574 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 397 TSEK (-6 397 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -3 958 TSEK (-3 575 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,66 SEK (-4,86 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under andra kvartalet uppgick till -0,89 SEK (-2,72 SEK).
  • Efter perioden har 8 To Glory – Bull Riding, the official game of the PBR lanserats för Xbox One och PlayStation 4.
  • Efter perioden har i juli månad en riktad emission genomförts på ca 6 miljoner kronor till kvalificerade investerare.
  • Efter perioden har Three Gates ingått ett utvecklingsavtal med ShortShot om att utveckla ett nytt mobilspel baserat på det ikoniska spelet Asteroids från Atari.
  • Efter perioden har ett förlags- och distributionsavtal ingåtts med THQ Nordic för konsolversionen av 8 to Glory.

Kommentar till delårsrapporten

Det andra kvartalet har nästan uteslutande handlat om att färdigställa 8 to Glory för konsol. Spelet lanserades 31 juli och delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer att omfatta resultatet av de första två månadernas försäljning. Med en begränsad budget och ett litet men effektivt team har vi producerat ett spel som vi är mycket stolta och nöjda över. Målsättningen med 8 to Glory är att över tid bygga upp ett varumärke som kan bli en säsongsregelbunden sporttitel, som gamers och PBR-fans kan uppskatta under åren som kommer.

Vår försäljningsstrategi bygger på tre faser. Vi har startat med digital distribution i Amerika och kommer sedan att bredda distributionen till ytterligare länder och territorier. I fas tre kommer 8 to Glory att distribueras i butik. Målsättningen är fortsatt att sälja minst 1 000 000 spel t o m 2020.

Vi fortsätter att arbeta med att bygga upp varumärket 8 to Glory genom marknadsföringsevent tillsammans med våra partners THQ Nordic, ENDEAVOR, IMG och The Professional Bull Riders (PBR) för att säkerställa en bra lansering med fysisk distribution. Vi och våra partners tror att butiksdistributionen kommer att bli den viktigaste intäktsströmmen för 8 to Glory.

I september kommer vi att lansera spelet digitalt i följande länder:

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grekland, Island, Indien, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nya Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland (PS4), Ungern, Ukraina och Österrike.

I slutet av juli genomfördes en riktad emission på 6 mkr till en mindre grupp kvalificerade investerare. En av investerarna var Wild Sloths OY, som ägs och leds av Matthew Wilson. Han hade en nyckelroll i Rovios kommersiella framgång, där hans positioner inkluderade Head of Marketing för lanseringen av Angry Birds, Head of third party Publishing och Director of Business Development. Vi kommer nu frigöra resurser för att lägga mer fokus på våra mobiltitlar. Hittills har vi inte haft möjlighet att ägna oss åt live game operations i den utsträckning vi önskat. Vi är fast beslutna att rätta till det och Matthew kommer att kunna dela med sig av sin erfarenhet för att hjälpa oss. Vi bygger nu ett dedikerat in-house team kompletterat med några erfarna konsulter, som ska ta sig an engagement och monetarisering. På så sätt ska vi få ut mest möjligt av våra nuvarande titlar, som har höga betyg och bra spelmekanik, men behöver mer regelbundna uppdateringar för att hålla spelarna engagerade. Målet är att bygga en stark intäktsström från mobilportföljen.

Vi fortsätter att arbeta med vår strategi att utveckla kvalitetsspel i samarbete med internationella partners och vi är mycket stolta över att ha adderat tre nya partners den senaste tiden. Vi är väldigt nöjda över att samarbeta med den framgångsrika förläggaren och distributören THQ Nordic om den fysiska distributionen av 8 to Glory. Robert Alexander från ShortShot och Atari är också två nya samarbetspartners med stor potential och att vi har fått förtroendet att förvalta deras ikoniska varumärke Asteroids är en fjäder i hatten för oss. Mer information om planerna för Asteroids kommer i närtid.

Vi är tacksamma för stödet från våra trogna aktieägare och välkomnar även alla nytillkomna ägare till Three Gates AB. Det är tillfredsställande att se att antalet aktieägare nästan dubblats sedan förra rapporten. PBR-säsongen är nu i gång efter sommaruppehållet och så småningom kommer Asteroids. Vi har en spännande tid framför oss!

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 klockan 08:30 CET.

Three-Gates AB Delårsrapport Q2 2018