• Nettoomsättningen under delåret uppgick till 1 036 TSEK (1 606 TSEK). Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 1 024 TSEK (680 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -7 784 TSEK (-3 809 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -1 389 TSEK (-1 099 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 785 TSEK (-3 848 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -1 389 TSEK (-1 100 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -5,92 SEK (-2,93 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under tredje kvartalet uppgick till -1,05 SEK (-0,84 SEK).
  • Den 18 augusti lanserades first person shooter-spelet Offensive Combat Redux! på Steam. Den 19 september lanserades spelet på Humble Store.
  • Den 30 september lanserades fiskespelet MainStream Fishing för Android och iPhone.
  • Efter perioden fick Bolaget ett nytt uppdrag för INOV8 Golf med ett kontraktsvärde på ca 1,8 Mkr.
  • Efter perioden meddelade Bolaget tillsammans med partnern Professional Bull Riders (”PBR”) att det officiella PBR-spelet 8 to Glory lanseras för Play Station och Xbox under första halvåret 2018.
  • Efter perioden har ett brygglån på 4 Mkr med 10 % ränta tagits upp för att tillföra likviditet inför en planerad garanterad företrädesemission i början av 2018. Låntagarna har rätt att kvitta lånet mot aktier på samma villkor som i den planerade företrädesemissionen.
  • Efter perioden har Offensive Combat Redux! godkänts för lansering via Facebook Gameroom.

 

Kommentar till delårsrapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet lanserades Offensive Combat Redux! Vi hade höga förväntningar inför lanseringen och vi kan bara konstatera att så långt har förväntningarna långt ifrån infriats. Spelet har generellt fått bra betyg från spelarna, men vi har ännu inte lyckats bygga upp den spelarbas som vi hoppats på. Vi fortsätter att tillföra expansioner med nya banor och innehåll till spelet och utvärderar kontinuerligt hur vi ska kunna nå fler spelare. Nästa steg blir en lansering via Facebook Gameroom.

Mobilversionen av Pro Bull Riders (”PBR”) officiella spel 8 to Glory fortsätter att attrahera många spelare och har i skrivande stund över 850 000 nedladdningar. Spelet utvecklades ursprungligen av Three Gates under ett uppdragsavtal, men vi tog över rättigheterna i slutet av sommaren och fick in de första intäkterna från spelet i slutet av tredje kvartalet. För att ytterligare vässa intjäningen från spelet planerar vi en större uppdatering i januari med fokus på monetariseringsmodellen.

I slutet av perioden lanserades även mobilspelet MainStream Fishing, som har fått bra betyg på Google Play. En hel del spelare har redan upptäckt spelet, trots att marknadsföringen kommer att påbörjas på allvar först efter årsskiftet i samband med att vi uppdaterar monetariseringsmodellen. Vi för diskussioner med fiskerelaterade varumärken inom Endeavor-familjen (tidigare WME-IMG) om samarbeten, men kommer inledningsvis att använda oss av korsvis marknadsföring genom mobilspelet 8 to Glory för att nå ut till spelarna. Marknaden för fiskespel för mobil är global och de ledande spelen är mycket lönsamma och bedöms generera intäkter på över 100 000 US dollar i veckan. Vi ser goda möjligheter att utmana de största spelen i genren med MainStream Fishing.

I början av november meddelade vi tillsammans med vår partner PBR att 8 to Glory kommer ut i en ny konsolversion under första halvåret 2018. Fokus för studion ligger i nuläget på att leverera spelet till MS Xbox och Sony Play Station under december månad för slutgiltigt godkännande i februari månad. Lansering väntas ske före sommaren i samband med PBRs 25-årsjubileum. Det blir en mycket viktig lansering för Three Gates, som genom detta etablerar oss som en konsolstudio, vilket markant ökar värdet på studion som samarbetspartner och i förvärvssammanhang. Det senaste officiella PBR-spelet lanserades 2009 och såldes i 600 000 exemplar. Sedan dess har sporten växt kraftigt och bedöms nu ha 69 miljoner fans i USA och 100 miljoner fans totalt.

Sedan WME-IMG köpte PBR under 2015 har mycket ambitiösa planer sjösatts för att ytterligare stärka varumärket. Satsningen leds nu av Endeavors vd Ari Emanuel (känd för fans av TV-serien Entourage som förebilden till karaktären Ari Gold) och teamet bakom den globala expansionen av kampsportssuccén UFC som förvärvades av WME-IMG under 2016. Monetarisering av varumärket genom spel och andra produkter är en viktig del av satsningen. Vi och PBR har stora planer för marknadsföringen av 8 to Glory. Spelet kommer att framvisas på samtliga betydande PBR-event och ska även marknadsföras i över 1 000 Walmart-butiker, som ett led i samarbetet mellan PBR och Walmart.

De officiella licensierade spelen för NASCAR och WWE (sporter med motsvarande antal fans som PBR) har sålt över 9 000 000 respektive 8 000 000 exemplar. Vårt mål är att sälja minst 1 000 000 exemplar av 8 to Glory fram till slutet av 2020.

Den tuffa starten för Offensive Combat och de utdragna förhandlingarna innan förvärvet av rättigheterna till 8 to Glory kunde slutföras har negativt påverkat likviditeten i bolaget. Vi har stärkt upp teamet för att kunna exekvera utgivningsplanen efter sommarens förvärv och för att genomföra den offensiva satsningen krävs mer rörelsekapital.

Därför har vi kortsiktigt stärkt likviditeten med ett brygglån på totalt 4 Mkr till 10 % ränta. Vidare planeras en garanterad företrädesemission, som kommer att genomföras under januari månad. I samband med upprättandet av garantikonsortiet kommer långivarna ha möjlighet att kvitta lånen mot aktier till samma villkor som i företrädesemissionen. Genom nyemissionen stärker vi bolagets balansräkning och tillför nödvändigt rörelsekapital.

Med den kommande konsolversionen av 8 to Glory etablerar vi Three Gates som en spelstudio med kapacitet att lansera kvalitativa titlar för alla större plattformar och i samarbete med partners i världsklass.

 För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 Om bolaget

Three Gates AB (publ) är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Three-Gates-AB-Delårsrapport-Q3-2017