PRESS RELEASES

Jumpgate ingår finansieringsavtal om ca 12,2 miljoner SEK

Idag inleds teckningsperioden i Jumpgates företrädesemission och informationsmemorandum samt nya finansiella mål avseende bolagets intäkter som återfinns i informationsmemorandumet offentliggörs

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL...

läs mer