Extra bolagsstämma i Jumpgate AB (”Bolaget”) hölls tisdagen den 18 juni 2024 i bolagets lokaler i Visby. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag.

Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Stämman beslutade om kvittningsemission av högst 143 657 997 aktier. Teckningskursen är 0,06 kr och ska erläggas genom kvittning av fordringar. Genom kvittningsemissionen ökas Bolagets aktiekapital med högst 3 951 538,70 kr.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

 Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se