I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 30 maj 2017 har en valberedning bildats inför årsstämman 2018. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Evert Gezelius, valberedningens ordförande, representerar Motionworx i Visby AB
Håkan Mattsson, representerar sig själv
Viktor Modigh, styrelseordförande i Three Gates AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2018 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2019
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 28 februari 2018, vända sig till valberedningens ordförande på: info@threegates.se eller skriftligen per brev till:

Three Gates AB, Valberedningen, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, Sverige.

För mer information, kontakta gärna:

Don Geyer, VD
Tel: 070-554 73 33