Three Gates förvärvar 65 % av Tivola Games. Aktierna förvärvas dels genom en kapitalinjektion i Tivola på initialt 0,5 MEUR (ytterligare 0,25 MEUR + 0,25 MEUR ska betalas senast 30 nov, 2020 respektive 15 feb, 2021) och dels genom en köpeskilling på 0,857 MEUR som ska betalas senast 30 nov. 2020. Transaktionen är villkorad av, bland annat, att Three Gates sedan tidigare kommunicerade företrädesemission tillför Bolaget en kontantlikvid som efter emissionskostnader minst motsvarar kontantdelen för den initiala kapitalinjektionen.

Som ett led i Bolagets tillväxtplan förvärvar Three Gates aktiemajoriteten i Tivola Games, den tyska utvecklaren och förläggaren av mobilspel. Tivola är världsledande inom spel med hästar och husdjur. Tillsammans med det tidigare annonserade partneravtalet med SuperScale är detta ett viktigt steg på vägen mot att skapa en finansiellt stark och lönsam företagsgrupp för spel.

Genom affären förvärvar Three Gates initialt 65,7 % av aktierna i det nystartade bolaget Tivola Games, som tar över Tivola Publishings spelportfölj. Resten av Tivola Games kommer att ägas av Christopher R. Koeppler, tidigare vd för Tivola Publishing, och Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH via Tivola Publishing GmbH. Aktierna förvärvas dels genom en kapitalinjektion i Tivola Games från Three Gates och dels genom aktieköp från Tivola Publishing. Ambitionen från parterna är att Three Gates så småningom ska ta över hela Tivola Games. Den initiala kapitalinjektionen i Tivola Games är 0,5 MEUR. Three Gates förbinder sig genom avtalet att genomföra ytterligare kapitalinjektioner på 0,25 MEUR senast den 30 nov, 2020 och 0,25 MEUR senast den 15 feb, 2021. Köpeskillingen för aktierna från Tivola Publishing uppgår till 0,857 MEUR och ska betalas senast den 30 nov, 2020. Transaktionen är villkorad av, bland annat, att Three Gates sedan tidigare kommunicerade företrädesemission tillför Bolaget en kontantlikvid som efter emissionskostnader minst motsvarar kontantdelen för den initiala kapitalinjektionen samt slutligt godkännande av parterna. Transaktionen förväntas slutföras före utgången av första kvartalet 2020.

”Med förvärvet tar vi ett stort och viktigt steg mot att skapa finansiell stabilitet och förutsättningar för lönsam tillväxt på den globala spelmarknaden. Tivola har i sin befintliga spelportfölj byggt upp en stor och lönsam användarbas och de har dessutom två mycket intressanta nya spel på gång (ett under utveckling och ett i konceptfasen), som jag ser fram emot att kunna berätta mer om längre fram. Vi ser starka synergier mellan Tivolas produkter och användare och Three Gates kommande lanseringar, och inte minst i vårt partneravtal med SuperScale, där vi ser stor potential både i att förbättra monetariseringen av Tivolas nuvarande spelportfölj och att bidra i de kommande lanseringarna. Vi får dessutom duktiga och engagerade nya medarbetare med starkt track record när det gäller utveckling av spel, som på ett utmärkt sätt kompletterar den kompetens som finns i Three Gates organisation och hos våra samarbetspartners” säger Don Geyer, VD Three Gates AB.

”Jag är väldigt stolt och glad över att kunna presentera ett så offensivt och positivt förvärv till våra aktieägare. Tillsammans med Tivolas grundare och team, samt SuperScale har vi utmärkta förutsättningar att skapa betydande värden för våra ägare framöver” fortsätter Don Geyer.    

“Genom affären med Three Gates får Tivola in det kapital som företaget behöver för att ta nästa steg. Verksamheten har byggt upp en enorm räckvidd dom senaste åren, och tillsammans med Three Gates kommer vi att utveckla den nya generationen av Tivola mobilspel med förbättrad monetarisering. Synergierna inom målgrupperna och möjligheten att bygga framtida spel med Three Gates motor och Tivolas grafik kommer att driva tillväxt och lönsamhet.” säger Hendrik Peeters, VD Tivola Publishing och Tivola Games.

 “Vi är entusiastiska över Three Gates förvärv av majoriteten av Tivola Games. Vi ser stora möjligheter att skala upp så väl befintliga titlar som kommande lanseringar i Tivola-portföljen. SuperScale och Three Gates strategiska partnerskap kommer också att stärkas genom tillförseln av Tivolas stora publik som till stor del motsvarar målgruppen för Project Blue Book: The Game och andra kommande produkter i vår gemensamma hidden object-portfölj” säger Miikka Luotio, VP Partnerships SuperScale.

Kort om den förvärvade verksamheten

Den förvärvade verksamheten genererade en omsättning på ca 1,36 MEUR och ett nettoresultat på ca 0,119 MEUR under 2018. Per sista juli 2019 var omsättningen ca 0,717 MEUR och nettoresultatet -0.088 MEUR. Spelportföljen har totalt över 100 miljoner nerladdningar från främst kvinnor 18-26 år, med begränsat nedlagda marknadsföringskostnader. Portföljen genererar ca 15 miljoner nedladdningar per år. Tivola Games kommer att vara skuldfritt vid tillträdesdagen.

Tivola är baserat i Hamburg i Tyskland och bolaget omfattar 14 medarbetare. För ytterligare information, se www.tivola.de.

 Bakgrund och motiv till transaktionen

Som tidigare har kommunicerats har Three Gates under en tid utvärderat olika strukturella lösningar för att stärka Bolagets finansiella ställning. Vid sidan av potentialen i Three Gates egen produktportfölj tillför transaktionen betydande intäktsströmmar med avsevärd förbättringspotential, en stor och lönsam användarbas samt ytterligare kommande spellanseringar som breddar och minskar risken i spelportföljen.

Transaktionen förväntas medföra ett flertal synergier. Parterna har kompatibla målgrupper för sina produkter, då Three Gates och SuperScales gemensamma satsning på Hidden Object-spel och Tivolas nuvarande användarbas med ca 70 % kvinnliga användare passar väl samman, vilket medför att produkterna kan marknadsföras korsvis. Monetariseringen av Tivolas portfölj ligger långt under det genomsnittliga för en så omfattande användarbas. SuperScale och Three Gates har utvecklat analysmetoder och system för att engagera spelarna, som kommer att vara till stor nytta för så väl Tivolas nuvarande spelportfölj som kommande produkter. Dessutom har kostnadssynergier identifierats som förväntas sänka den gemensamma kostnadsmassan.

Genom förvärvet väntas Three Gates öka koncernens omsättning för 2020 väsentligt jämfört med 2019, samtidigt som lönsamhet på koncernnivå förväntas att uppnås under 2020.

 För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 klockan 14:45 CEST.